Föregående sida

Conrad Boberg

f.

 

Deltog i Japan - kinesiska kriget 1894 - 1895

 

 

Svenskar i kinesiska armén

(1895) Då det nyligen i tidningarna varit synligt ett meddelande om, att en gotlänning tjänstgör i japanska armén, kan det väl vara skäl att nämna, att fyra svenskar deltaga i kinesiska kriget. Dessa äro sjömannen Carl Siggelin, född i Visby 1865, Conrad Boberg, född i Visby 1868, kontoristen Emil Klintberg, född i Vimmerby, och Längqvist från Högsby i Småland. Samtliga ha elementarbildning.

Siggelins moder, numera bosatt i Stockholm, har i bref erhållit meddelande om ofvanstående. I samma bref säges åfven, att påståendet om kinesernas feghet saknar all grund. Manskapet är icke fegt, det går blindt mot döden, men det är befälet, som vid allvarsamma drabbningar dels visar sig vankelmodigt, dels drager sig tillbaka, därigenom vållande upplösning i leden. Hade befälet haft ansvarighetskänsla, säger brefskrifvaren, är det troligt, att japanerna mer än en gång måst vika för de dödsföraktande kinesiska skarorna. Det talas emellertid redan om reformering af armén. (Källa: 1753)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"