Föregående sida

Franz Ackerknecht

f. 25/4 1910. Hemort: Mayen 9 Rheinland, Oberringstrasse 6.

Han anlände den 10/5 1945 till Ljugarn.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Murare. Maurer.

Nationalitet. Tysk.

Registernummer: VII H 271.

Truppförband: 2. schwere Flak-Abteilung 218(E).

Fältpostnummer: L 54527.

Identitetsnummer: 145, schw.Flak Ers.Abt. 11 3.B.

Närmaste anförvant: Anna Ackerknecht.

Adress: (22) Monrial, Kreis Mayen / Rhld. Grabenstrasse 92.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med M/S "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"