Föregående sida

Hugo König

f. 16/7 1907. Hemort: Hamburg 39, Jarrestrasse 48.

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Unteroffizier. Civilt yrke: Autoschlosser.

Registernummer: VII H 484.

Truppförband: 14./ Grenadier-Regiment 551.

Fältpostnummer: 00721.

Identitetsnummer: 94./E.V.M. Hambg.I.

Närmaste anförvant: Annemarie König.

Adress: (24) Hamburg 39, Jarrestrasse 48.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Ej anträffad 26/7 47.

   

Anlände till Östergarn i samma båt som bl.a. Valentins Silamikelis, Helmars Eichfuss- Atvars och Georgs Matisons. (Baltutlämningen sid. 133-145)

 

Under veckoslutet har tre tyska militärer avvikit från interneringslägret i Havdhem. De rymda äro Unteroffizier Hugo König, Stabsgefreiter Herman Hoffman och Seekadett Ernst Schultz. Enär senare konstaterats att en fiskebåt med motor och drivmedel försvunnit från ett fiskeläge på södra Gotland är att förmoda att internerna söka ta sig över till Tyskland. Spaning såväl från luften som till sjöss har igångsatts.  (GA 27/8 1945)

  

26/8 1945.

Landsfogden

per tel.

Att tre st. tyska soldater natten till 26/8-45 rymt från interneringslägret i Havdhem.

Landad å Öland, vidare till Kalmar län.

Ej anträffade. AD (?)

Efterlysta i P.U. 208 A-45.

Tid. flytt över Trelleborg, se nr 204/45.

Avlyst 15/10-47 /OC ...

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"