Föregående sida

Ferdinand Herbert König

f. 22/10 1921 i Nonnewitz. Hemort: Nonnewitz über Zeitz, Oststrasse 1.

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Leutnant. Civilt yrke: utbildad till Formgjutare. Praktikant.

Registernummer: VII H 20.

Truppförband: 21.(S.F.) Werfer-Regiment 70.

Fältpostnummer: 57421.

Identitetsnummer: 4./le.Art.Ers.Abt.14   -212-.

Närmaste anförvant: Max König.

Adress: (10) Nonnewitz über Zeitz, Oststrasse 1.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Burgsvik, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1944.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 3/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 

 

Veteran vid Östfronten i dramatisk flykt till Sverige

En närmast osannolik tur gjorde att Herbert König överlevde flera års hårda strider på Östfronten. Hans dramatiska flykt till Sverige vid krigsslutet utgjorde inledningen på en annan kamp: att få stanna i sitt nya hemland. När han i december 1945 sändes tillbaka till Sovjetunionen såg det ut som om det var en strid han förlorat…

 

Av Ulf Irheden

De var fyra bröder. Alla inkallades till Hitlers armé. Två överlevde kriget. En av dem finns nu kvar i livet: Herbert König, i dag en vital 81-åring. Vi samtalar på verandan till hans och hustruns villa, naturskönt belägen i skogarna utanför skånska Höör. Sensommaren är på väg att övergå i höst, och de sista citronfjärilarna svävar i luften.

Herbert König föddes 1921 i Nonnewitz, en mindre ort utanför Leipzig. Fadern var socialdemokrat och verksam i områdets viktigaste näringsgren, gruvindustrin. Efter folkskolan utbildade sig Herbert till formgjutare. Han hann knappast ägna sig åt sitt yrke. Kriget kom mellan och gav honom annan sysselsättning: officer i Wehrmacht.

 -När jag var rekryt 1940 diskuterade min framtid med min far, han undrade om jag inte funderat på att bli underofficer? Nja, svarade jag, då ville jag helst bli officer! Min far hade varit soldat, en veteran från första världskriget.

 

RÄDSLA ATT KOMMA FÖR SENT

Herbert gjorde sin militära förberedelse i Riksarbetstjänsten under ett halvårs tid innan han inkallades den 6 februari 1941. Bland uppgifterna var att bygga bunkrar vid gränsen mot Sovjetunionen. Vid denna tid stod Tredje riket på höjden av sin makt. Såg man som 20-årig rekryt fram emot att få tjänstgöra i denna segerrika armé?

 -Alla unga tyskar ville till armén, säger Herbert.

 -Alla var rädda att komma för sent, att kriget skulle vara över innan man själv kunde göra en insats.

Herbert kände också en entusiasm inför kriget, som inför ett äventyr. Även han var orolig för att komma för sent, en känsla som senare visade sig vara tämligen överflödig. Han deltog i fälttåget mot Sovjetunionen från första dagen, den 22 juni 1941, som menig soldat i II. armén under Erich von Manstein. Det gick till en början bra. von Manstein utsågs till fältmarskalk efter erövringen av Krimhalvön och fästningen Sevastopol i juli 1942. Herbert König deltog i striderna vid Sevastopol:

 -Det jag minns är våra många döda, hur dödgrävarna slängde upp de döda tyska soldaterna på hästkärror, säger han med lågmäld röst.

 

EN UTSATT POSITION

Redan vid Sevastopol hamnade Herbert vid det tunga artilleriet som var underställt Heerestruppe Russland där han förblev under resten av kriget. Efter officersutbildning omskolades han 1944 till raketartilleriet. Som menig ingick han i pjässervicen medan han som officer främst tjänstgjorde som framskjuten eldledare. Det var en utsatt position och batteriet hamnade ofta i närstrid. Det hände att ryssarna bröt igenom på flankerna. Då svängde man pjäserna eller tog till handeldvapen.

Den framskjutne eldledaren befann sig framför batteriet, hos infanteristerna i främsta stridslinjen. Via tråd gav eldledaren order om vilka positioner som skulle beskjutas.

 -Vi kallades "brandkåren" eftersom vi ofta fick växla ställning vid överraskande sovjetiska anfall. Man tillskrev oss fantastiska egenskaper; vi skulle avvärja alla anfall, men det var överdrivet. Vi hade våra begränsningar, minns Herbert. Till dessa hörde att raketartilleriets pjäser hade mindre precision än vanliga artilleripjäser. Man sköt oftast regementssalvor med samtliga pjäser mot stormande sovjetiskt infanteri. Regementet bestod av nio batterier med sex pjäser (15 och 32 cm) i varje batteri, med en effektiv räckvidd på cirka tre kilometer. Överraskningsmomentet och massiv eldverkan gav effekt.

 

UTBILDNING TILL OFFICER

År 1943 såg han tillfället att förverkliga sin dröm att bli officer:

 -Jag var så fräck att jag frågade kompanichefen om jag kunde bli officer. Han tittade på mig och sade: Ja, vi kan väl försöka. Ett par dagar senare kom han och berättade att jag blivit officersaspirant.

 -Armén hade förlorat många officerare vid den här tiden, det behövdes nya. Normalt var det bara de som hade studentexamen som fick bli officerare, och jag hade bara folkskola. De tyckte väl, utan att skryta, att jag var en bra soldat, säger han och ler.

Officersutbildningen påbörjades hösten 1943 och i mars 1944 utexaminerades Herbert König som löjtnant. Samma sommar omskolades han till raketartillerist i Werden eftersom det artilleriregemente han hade tillhört i Ryssland hade utplånats.

 -I. raketartilleriregementet hade nyss kommit tillbaka från Östfronten och luckorna skulle ersättas. Jag blev imponerad av deras fordon och salvpjäser, som alla var vitmålade och kom direkt från Östfronten.

   

ÅTER TILL ÖSTFRONTEN

Med detta raketartilleriregemente återvände han juli 1944 till Ryssland.

 -Vi åkte tåg till Danzig (i dag Gdansk i Polen) och skeppades därifrån över till Riga. Sedan körde vi ända tills vi mötte de förband som retirerade från Leningrad. Hela tiden var det reträtt under strid, och det var inte särskilt roligt alla gånger, minns han med en underdrift.

 -När vi tvingats tillbaka ett längre stycke försökte ta tillbaka en bit mark. Annars kunde vi ju lika gärna ha sprungit hela vägen hem…

Vid samma tid som Herbert König återvände till Sovjetunionen, i juli 1944, utförde flera högre officerare kring överste Claus von Stauffenberg det så kallade 20-juliattentatet. Ett misslyckat försök att ta livet av Hitler. Minns Herbert något av stämningarna vid denna tid?

 -Vi officerare diskuterade aldrig sådant. Utan att prata om det hade vi samma uppfattning om Hitler. Vi hade inte ogillat attentatet om det hade lyckats.

 

INNESLUTEN I KURLAND

Herberts batteri var underställt Armégrupp Nord, som vid denna tid leddes av general Ferdinand Schörner, som för övrigt var den siste tyske general som utnämndes till fältmarskalk i april 1945. Armégrupp Mitt trängdes obönhörligen tillbaka av Röda armén och både Armégrupp Nord och Syd tvingades retirera. I oktober 1944 bröt ryssarna igenom, och Armégrupp Nord blev avskuren i den så kallade Kurlandfickan, medan Röda armén fortsatte sin frammarsch mot Berlin. Sammanlagt omkring 300 000 tyska soldater blev instängda i Kurlandfickan. Mot sina generalers inrådan behöll Hitler denna kuststräcka i västra Lettland.

I Kurlandfickan rådde en märklig situation, som om kriget bara tagit en andhämtningspaus. Ersättningar anlände sjövägen från Tyskland. Ordning och disciplin upprätthölls. Herbert König minns en episod som dock avslöjar att kriget hade förvandlats till svart fars:

 -Vi fick i uppdrag att marschera ut och utföra stridsövningar. Uppgiften var att rensa ett skogsområde från fallskärmsjägare. Det slutade med att mitt batteri sköt tre stycken rådjur. Vi hade beordrats att skjuta på allt som rörde sig, men min chef gav mig ändå en utskällning.

 

KRIGET TAR SLUT

När, frågar jag Herbert König, började han förlora tron på en slutseger?

 -Kanske förlorade vi den efter Stalingrad. Vi rycker inte längre fram och det har stor betydelse om man har initiativet eller påtvingas det.

 -Vi var medvetna om vad som saknades. Det kom hela tågsätt med nya stridsvagnar till fronten, men man kunde inte köra dem av tåget eftersom det inte fanns någon bensin.

Kanske, tillägger han, var han för ung för att se situationen i ett större perspektiv.

Våren 1945 var han i alla fall trött på kriget:

 -Jag frågade mig vad det var vi höll på med.

Kriget var nästan slut och vi tramsade oss med övningar.

Slutet kom den 8 maj 1945, då samtliga tyska arméförband - inklusive Armégrupp Nord - kapitulerade. Någon vecka tidigare hade Hitler begått självmord i Berlin. Men att överlämna sig till ryssarna var inget som lockade Herbert. Mängder av tyska soldater tog sig till hamnstaden Liebau (eg. Libau. ML) (i dag lettiska Liepaja) för att sjövägen försöka ta sig hem till Tyskland. Men Herbert kom för sent - inga tyska fartyg låg kvar i hamnen.

 

DRAMATISK FLYKT

Han ville till Sverige, han hade sedan före kriget en svensk flickbekant, Inga Lisa. Lösningen blev att kapa en lettisk fiskebåt och fiskaren tvingades med under vapenhot. Herbert blev något av inofficiell ledare för truppen, som bestod av 34 officerare och meniga, eftersom han hade tagit initiativet till flykten. Man styrde rakt västerut. Färden över Östersjön saknade inte dramatik. Plötsligt upptäckte man ett 30-tal ryska transportfartyg som såg ut att komma rakt emot dem. Men girade 360 grader och till deras lättnad passerade ryssarna. Fartygen visade sig vara på väg för att ockupera Bornholm. Under natten blåste det upp till storm. Några ville att man skulle vända tillbaka; många var sjösjuka. Motorn stannade men fiskaren fick igång den igen.

 

INTERNERING I SVERIGE

På kvällen den 9 maj , ganska exakt ett dygn efter att seglatsen hade påbörjats, siktade man Gotlands södra udde och lade till i Burgsvik. Välkomnandet minns Herbert som varmt, och de svenska soldaterna tiggde tyskarnas utmärkelser som souvenirer. De internerades i ett tältläger över sommaren, innan de i oktober till Rinkabylägret utanför Åhus.

Omkring 2 700 före detta tyska soldater internerades i Sverige efter krigsslutet. Intresset riktades främst mot ett mindre antal balter i denna grupp - siffran 167 nämns ofta - som hade tjänstgjort i tyska armén. Beslutet att i enlighet med Stalins krav sända tillbaka de baltiska soldaterna orsakade splittring i den socialdemokratiska regeringen, ledd av Per Albin Hansson. Baltutlämningen blev ett begrepp i svensk historia, men det faktum att majoriteten av gruppen var rikstyskar glömdes snabbt bort. I enlighet med de allierades bestämmelser skulle tyska soldater sändas i fångenskap vid den front de slagits vid. Ingen tog heller parti för det förlorande Tysklands soldater hösten 1945 och regeringen beslutade att utlämna både den och balterna till Sovjetunionen.

 

TILLBAKA TILL SOVJETUNIONEN

Att skickas tillbaka till Sovjetunionen och ett ovisst öde var det sista dessa män önskade sig:

 -De kunde skicka oss vart som helst utom dit, det var det sista vi ville. En del var så rädda att de tog livet av sig. Jag tror det var sju-åtta man, som ligger begravda i Trelleborg.

Herbert fann sig inte i sitt öde utan motstånd. Han försökte skära av sig pulsådern med ett rakblad; ett bleknat ärr vid handleden skvallrar än i dag om händelsen. Andra försökte sticka ut ögonen och tuggade i sig rakblad.

 -Det var inte allvarligt menat, medger Herbert. Vi tog fasta på den svenske läkarens ord att de som inte var transportdugliga fick stanna kvar. Det var då folk började stympa sig.

Men den 16 december 1945 var vistelsen i Sverige slut. Under sträng poliseskort fördes Herbert och hans kamrater till Trelleborg, där fartyget Belo Ostrov väntade i hamnen för att föra sin mänskliga last över havet. De fruktade att sändas till straffarbete i Sibirien, men farhågorna besannades inte. Herbert fick arbeta på en kemisk-teknisk fabrik i Riga. Tillsammans med en kamrat beslöt han sig för att fly. Via en dramatisk flykt genom flera länder tog de sig hem till Tyskland. Efter ett halvår på vägarna - en period i polskt fängelse - stod Herbert König åter vid hemmets dörr lilljulafton 1946.

 

EN NY TILLVARO

I det nya Östtyskland fick Herbert König snart problem med de ryska myndigheterna. Han saknade frigivningsdokument. Ryssarna sökte honom, men tillfälligheter gjorde att de inte fick tag i honom. Han kände snaran dras åt och beslöt sig för att fly västerut. Herbert hade heller inte glömt svenska Inga Lisa, som han återsett i Rinkaby. I augusti 1949 flydde han över gränsen till Västtyskland och kom året därpå till Sverige. Här gifte han sig med Inga Lisa, bildade familj och skapade sig en ny tillvaro. Fram till pensionen arbetade han som verktygskonstruktör.

Det har gått nästan 60 år sedan händelserna Herbert berättar om ägde rum. Kriget påverkade hans liv:

  -Jag fick ingen chans att utbilda mig eller få en normal uppväxt. Men man kan ju inte bara avskriva det som jag upplevde, jag utvecklads ju som människa.

Hans båda bröder stupade - den ene störtade över Engelska kanalen 1940, den andre stupade i Ryssland 1944 - återfanns aldrig och har inga gravar. Den tredje överlevde kriget, men blev kvar i Östtyskland, där han senare dog.

Herbert tänker ofta på dem, kanske särskilt storebrodern som var en förebild för honom:

"Han var min bäste vän." På Herbert Königs röst hör jag att förlusten gör ont än i dag, en mansålder senare. 

(Ulf Irheden. Pennan & Svärdet, tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, no. 5. 2003. Sid. 30-34).

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"