Föregående sida

Heinrich Könnecker

f. 23/5 1922. Hemort: Hannover-Kirchrode, Wasswerkampstrasse 12.

 

Nationalitet: Tysk.
Yrke/titel: Gefreiter. Civilt yrke: Hufschmied, ...schmied.

Registernummer: VII H 444.

Truppförband: schwere Blankdrahtkompanie 145 (motorisiert).

Fältpostnummer: 04 724.

Identitetsnummer: 5691/5.N.E.A.13.

Närmaste anförvant: Irma Könnecker.

Adress: Hannover-Kirchrode, Wasswerkampstrasse 12.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"