Föregående sida

Max Burkamp

f. 16/1 1908. Hemort: Dortmund-Barok, Stockumerstrasse 196.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Unteroffizier. Civilt yrke: Schlosser

Truppförband He.Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 40 651.

Identitetsnummer: Wehrkr.Ers.Dep. VI-40651-.

Närmaste anförvant: Lydia Burkamp.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Adress: Dortmund-Barop, Stockumerstrasse 196.

Tillfångatagen /omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller dess och pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp. 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"