Föregående sida

Hermann Börner

f. 21/9 1917. Hemort: Wohltorf Post Aumühle Bezirk Hamburg  b. Dreyer-Eimbcke (sic).

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Funkmeister. Civilt yrke: kfm. Angestellter.

Registernummer: VII H 415.

Truppförband: schwere Blankdraht-Kompanie (motorisiert) 145.

Fältpostnummer: 04 724.

Identitetsnummer: 60 Inf. Nachr. Ers. Kp. 269.

Närmaste anförvant: Kåte (sic) (Käte?) Böner.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Adress: Wohtorf Post Aumühle Bz. Hamburg  b. Dreyer-Eimbcke .

Tillfångatagen /omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp. 15/2 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"