Föregående sida

Kurt Arnold

f. 18/8 1924. Hemort: Hamburg 13, Grindlhof 2.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Kellner u. Mixer.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Registernummer: VII H 66.

Truppförband: schwere Granat-Werfer-Batterie 225.

Fältpostnummer: 28656.

Identitetsnummer: Jnf. Ers. Rgt. 225 I.G.K.  1399.

Närmaste anförvant: Marta Arnold.

Adress: (24) Hamburg 13 Grindelhof 2.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"