Föregående sida

Walter Dehn

f. 2/8 1914. Hemort: Ulm / Donau, Schülinstrasse 7.

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Schirrmeister. Civilt yrke: Bau.Ing.

Regist. Nr. VII H 89.

Truppförband: Stabskp./He.Pi.Btl.671.

Fältpostnummer: 28 656.

Identitetsnummer: Geb.Jg.E.u.A.Kp.137 -1-.

Närmaste anförvant: Else Dehn.

Adress: Ulm / Donau, Schülinstrasse 7.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"