Föregående sida

Otto Demski

f. 24/2 1912. Hemort: Leipzig 0 27 (el. 271) Schönbachstrasse 38 (Wanne-Eichel, Im Elenkamp 17.   Ändring meddelad Fst/3t)

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Oberbeschlagmeister (Oberschlossermeister). Civilt yrke: Smedmästare.

Truppförband: Stab I/Grenadier-Regiment 408.

Fältpostnummer: 17 855 A.

Identitetsnummer: 26 12./I.R.3.

Närmaste anförvant: Gertrud D e m s k i.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Adress: Leipzig - O 27, Schönbachstrasse 38.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"