Föregående sida

Wilhelm Aschenbrenner

f. 1/2 1912. Hemort: Eggenfelden / Niederbayern, Landhuterstrasse 8.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Skomakare. Schuhmacher.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden i Öja socken.

Registernummer: VII H 96.

Truppförband: Stabskompanie Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: L 54527.

Identitetsnummer: 3./Fahr.Ers.Abt. 7 - 1892-.

Närmaste anförvant: Anna Aschenbrenner.

Adress: Eggenfelden/Ndb., Landshuterstrasse 8.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Faludden.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"