Föregående sida

Hubert Hans Diepow

f. 23/8 1900. Hemort: Berlin N 65 Transvaalstrasse 6.

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Gefreiter. Civilt yrke: Nationalekonom.

Registernummer: VII H 1019.

Truppförband: Schtz.KP. Grenadier Ersatz Bataillon 188.

Identitetsnummer: 140 / Gre.ersbat 188.

Närmaste anförvant: Modern Else Beyer.

Adress: Berlin N 65 Transvaalstrasse 6.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Havdhem 26/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapsjh Malmö 29/11 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 26/6 1945.

Lazarett Visby, 26/9 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"