Föregående sida

Max Drasdo

f. 19/5 1899. Hemort: Leipzig N 21. Magdalenenstrasse 27.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Sanitätsfeldwebel. Civilt yrke: Kypare.

Regist. Nr. VII H 1028.

Trupptillhörighet: 2.Kranken-Transport-Abteilung 542.

Fältpostnummer: 00754.

Identitetsnummer: 542.

Närmaste anförvant: Hustru: Hedel Drasto.

Adress: Leipzig N 21. Magdalenenstrasse 27.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till lägret VII H 9/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh i Malmö 29/11 1945.

Avsänd till Rinkaby 17/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9/5 1945.

Avtp 25/12 1945 med Beloostrow.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Sinistris ..axillaris sin.

Utskriven den 9/6 1945.

Tillkom den 9/6 1945.

Från Krigssjukhuset i Lärbro.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"