Föregående sida

Augusts Dupuris

f. 27/5 1916. d. 1970. Hemort: Riga, Matitisasstrasse 87.

Nationalitet: Lett.

Yrke/titel: Leutnant. Civilt yrke: Byggnadstekniker, Bautechniker.

Registernummer: VII H 392. IR / 1088.

Truppförband: Lettische SS-Freiwilligen-Division 19.

Fältpostnummer: 35 877 A.  (35 118 B)

Identitetsnummer: 1198/I(Stamm) SS-Gren.Ers.Btl.15 (lett.Nr.1).

Närmaste anförvant: Mutter Johanna Boars.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9./5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"