Föregående sida

Martin Eichelbaum

f. 10/3 1910. Hemort: Leipzig (O 5), Tulpenweg 14.

Nationalitet: Tysk.

Obergefreiter. Civilt yrke: Snickare (Civilt yrke: Bau und Möbeltischler [Flugzeugbau])

Registernummer: VII H 478.

Truppförband: Panzer-Grenadier-Regiment 103.

Fältpostnummer: 56193.

Identitetsnummer: 1429  2.Inf.Ers.Btl.514.

Närmaste anförvant: Hildegard Eichelbaum.

Adress: Leipzig O 5, Tulpenweg 14.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Bungenäs, Bunge socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Fänrik 425-46-41   Till Chefen för VLL H  (sic)

O.G. Berg med anmälan.

 

Ink 16/3 1945 Nr 32

Avg     /    19     Nr

 

Härmed får jag vördsamt anmäla att den 15/7 1945 kl. 2245 omhändertogs en internerad, 1429 Eichelbaum, utanför lägerområdet. Den internerade var på/återväg till lägret och var enligt uppgift från den fasttagande posten, 1252-12-42 Sandahl, tillsammans med en annan person. Denna kunde dock inte fasttagas.

 

Havdhem den 16/7 1945

Olle Berg

Fänrik

 

Ink        /   19

Avg 18/7 1945 Nr 34

Protokoll, hållet vid förhör vid VII H

den 16 juli 1945

 

Närvarande:

Löjtnant G. Lindwall, förhörsledare,

Fänrik O. Berg, protokollsförare,

1252-12-42 Sandahl, förhörsvittne

jämlikt 202 §, andra stycket, strafflagen för krigsmakten,

Ch VIII H, målsägande

VIII H 478 Obergefreiter Eichelbaum, tilltalad Till en början upplästes rapport från angivelse av anmälan från dagoff fänrik Berg, polisförhörsprotokollet vilken handling bildades protokollet av vilken inhämtades: att Eichelbaum söndagen den 15 juli 1945 varit frånvarande från lägret och fasttagits utanför detsamma klockan 22.45

Uppläst och vidkänt:  Målsägande......förklarade sig medgiva, att målet finge behandlas som disciplinmål.

Angående sina levnadsförhållanden uppgav den tilltalade: fullständiga förnamn: Martin tillnamn: Eichelbaum beställning eller befattning: Obergefreiter

yrke eller benämning: snickare födelseår och födelseår: 1910 10.3. födelseort: ...  kyrkobokföringsort: Leipzig

  

Den tilltalade förmälde: att han om vardagarna arbetade i verkstaden och aldrig får tillfälle att bada  med sina kamrater. att han söndagen den 15.7 kl 0700 stod iförd skjorta och byxor vid idrottsgrinden vid landsvägen att han ej såg någon post vid grinden och att han plötsligen fick för sig,  att han skulle gå och bada

att han trängde sig ut genom grinden och begav sig till Gansviken, mestadels genom skogen att han vistades där till omkring kl 2000 och bl.a. sett löjtnant Lindwall, för vilken han dolt sig att han tänkt förena sig med sina kamrater, som badat kl 1400 till 1700 men  ej kommit i tillfälle därtill att han livnärt sig på bär hela dagen att han återkommit till lägret omkring kl 2200 och strax därefter fasttagits  av en svensk post att han hela dagen varit ensam och ej haft något sällskap att han ej varit straffad tidigare och omöjligen kan förklara sitt handlingssätt, vilket han djupt ångrar att han inte hade något att tillägga

  

Martin Eichelbaum

 

Uppläst och vidkänt.

Vittnena berättade: 1252-12-42 Sandahl berättade att han omkring kl 22 40 iakttog två personer vid amkällaren utanför festplatsen. att han sköt ett skott med kpist, varvid den ene sprang sin väg och den  andre tog skydd att den senare omhändertogs av honom och fänrik Borg som kommit tillstädes och visade sig denne person vara Eichelbaum

 

Uppläst och vidkänt.

Erland Sandahl.

 

Vidare förekom icke.

Som ovan

Gösta Lindwall

Löjtnant

 

Olle Berg

Fänrik

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"