Föregående sida

Xaver Eidenschink

f. 10/12 1912. Hemort: Grossenpinning, Kreis Landau / Isar.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel. Stabsgefreiter. Civilt yrke: Timmerman. Zimmermann.

Registernummer: VII H 80.

Truppförband: 3./Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 28 656.

Identitetsnummer: Pi-Ers.Btl. 212 -690-.

Närmaste anförvant: Mathilde Eidenchink.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Adress: Grossenpinning, Krs.Landau / Isar.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller dess pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"