Föregående sida

Karl Eisner

f. 1915-12-19 (el. 1915-12-09. 1915-12-16) i Grünsfeld, Baden. Hemort: Grünsfeld i. Baden, Langestrasse 368.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Wachmeister. Civilt yrke: Metallarbetare. Bau- und- Maschinenschlosser.

Gift med Marie.

Registernummer: VII H 43.

Truppförband: Stabsbatt.Artillerie-Regiment 225.

Fältpostnummer: 33 634.

Identitetsnummer: St. u.N.B.E. Flak A 25 -441.

Närmaste anförvant: Maria Eisner.

Adress: Steyr / Gleink Oberdonau, Steinwendweg 10.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Burgsvik, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Stölder m.m. vid flyktförsök från int. läger i Havdhem 2/9 -45.

10/10 -45 av I 18:s krigsrätt till 3 mån. fängelse.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"