Föregående sida

Wilhelm Badorek

f. 24/1 1906. Hemort: Gelsenkirchen-Erle, Egernstrasse 9.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Gefreiter. Civilt yrke: Rammeister.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Registernummer: VII H 183.

Truppförband: leichtes Pionier-Bataillon 128, 7.L.Boot.

Fältpostnummer: 00 387.

Truppförband: Land.-Pi.Btl.128 7.L-Boot.

Identitetsnummer: 1552 Stamm-Kp.Pi.Ers.Btl.311.

Närmaste anförvant: Paul Badorek.

Adress: Gelsenkirchen-Erle, Engernstrasse 9.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1944.

Avsänd till Flyktingsjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9./5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrow".

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 2/6 1945 för Vuln. contus. inf. reg. tibiol(?) dx.

Utskriven den 14/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"