Föregående sida

Werner Ewald Fischer

f. 14/3 1924. Hemort: Folmarstein / Ruhr, Grundschöttel 75.

Nationalitet: Tysk.

Obergefreiter. Civilt yrke: Finmekaniker

Registernummer: VII L VII H 1072.

Truppförband: Stamm-Kompanie /Pionier-Ersatz-Bataillon 12.

Fältpostnummer: 30279.

Identitetsnummer: 801.

Närmaste anförvant: Fadern: Wilhelm Fischer.

Adress: Folmarstein Ruhr, Grundschöttel 75.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 11/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 11/5 1945 för Phalegmorie(?) reg. ...?

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"