Föregående sida

Josef Bals

f. 3/12 1924. Hemort: Rölleken, b. Grävenbrück / Westfalen.

Nationalitet: tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civlit yrke: Schlosser.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 vid Faludden i Öja socken med bogserbåten Gulbis eller dess pråm 832.

Registernummer: VII H 174.

Truppförband: Heer. Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 28 656.

Identitetsnummer: 1.Pi.Ausb.Btl.12 -767-

Närmaste anförvant: Hermann Bals.

Adress: (21) Röllecken b. Grävenbrück / Westf.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp. 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"