Föregående sida

Christian Frankenbach

f. 29/3 1905. Hemort: Donaueschingen, Hindenburgring 4.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Sonderführer "Zivilist". Civilt yrke: Müllermeister.

Gift med Johanna.

Registernummer: VII H 397.

Truppförband: Abt.Wi.b.Oberkommando des Heeresgruppe Kurland.

Fältpostnummer: 47 182.

Identitetsnummer: Heimat-Pf.-Park 12/834.

Närmaste anförvant: Johanna Frankenbach, geb. Benz.

Adress: (17a) Donaueschingen, Hindenburgring 4.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9./5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.                                      

F Ö R T E C K N I N G

över vapen, vilka av lfsk i Roma d.t omhänderatagits hos baltiska flyktingar den 9 och 10 maj 1945 i Herrvik och Ljugarn.

 

                                            Kulsprutepistol

 

1 st. nr. 4106  typ Cos          ägare Kristian Fraukenbach

...

                                            Pistoler:

 

1 st. nr. 280367 S o S          ägare Christian Fraukenbach

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"