Föregående sida

Bruno Frick

f. 30/12 1910. Hemort: Essen / Ruhr, Viehhofstrasse 79.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Feldwebel. Civilt yrke: Byggnadsingenjör, Bau-Ingenieur.

Registernummer: VII H 44. III/B 1442.

Truppförband: 2./Füselier-Bataillon 225 Technische komp.

Fältpostnummer: 40 412.

Identitetsnummer: Nachr. Zug I.J.R. 356 -6-.

Närmaste anförvant: Thea Frick.

Adress: (22) Essen / Ruhr, Viehhofstrasse 79. 

30/4 ...befehl ... Flensburg av. Dori...

Avreste från Pavilosta den 8/5 1945.

Libau 7.5-45.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 7/5 (el. 9/5) 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till III B 8/9 1945.

Avsänd till garnis ... 27/8 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Backamo ankomst 8.9. 45.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"