Föregående sida

Hans Frohne

f. 20/7 1911. Hemort: Halle / Saale, Beuchlitzerstrasse 46 (el. Beuchlitzerweg 46).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Sanitäts-Obergefreiter. Civilt yrke: Kalkulator (tech. Angestellter).

Registernummer: VII H 60.

Truppförband: Sanitäts-Kompanie 2/4, Panzer-Division 14.

Fältpostnummer: 57 161.

Identitetsnummer: San. Ers. Abt. 4 -10524-.

Närmaste anförvant: Anneliese Frohne.

Adress: Halle / Saale, Beulitzerweg 46.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 3/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"