Föregående sida

Helmut-Kurt Führer

f. 27/1 1909. Hemort: Berlin-Mahlsdorf, Feldrain 43 Zinndorf b. Parz Bz. Köln Enggasse 16.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Skräddare

Gift med Charlotte.

Registernummer: VII L VII H 991.

Truppförband: 1./Pionier-Ersatz-Bataillon 3.

Fältpostnummer: 40409.

Identitetsnummer: 935.

Närmaste anförvant: Hustrun Charlotte Führer.

Adress: Niederweise bei Chemnitz Am Bahnhof 4.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Gotland.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst  9/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln sclopeter capillitii.

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"