Föregående sida

Kārlis Alfreds Gailītis

f. 16/10 1896 d. 1970. Hemort: Riga, Estenweidendamm 7/39.

Nationalitet: Lett.

Grad: Oberstleutnant. Civilt yrke: Staatsangestellter, jur.

Registernummer: VII H 543. IR / 1085.

Truppförband: Generalinspektion der lettischen Legion (Stab).

Fältpostnummer: -

Identitetsnummer: -

Närmaste anförvant: Frau Elsa Lacis (Schwägerin).

Adress: Raspenau bei Friedland / Sudetenland.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Slite, Othems socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 471 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst  17./5. 1945.

Avtp 25/1 1945 med "Beloostrow".

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 17/5 1945.

Utlämad till Sovjetunionen.

Fängslad 1946, dömd till döden men "benådad". I Gulag 1947-1964.

Han avled 1970.

Härmed har jag äran översända förteckning över lettiska medborgare som för närvarande vistas å krigssjukhuset i Lärbro.

Varit i tysk krigstjänst.

Har återrest till Havdhem.

När & var

Nr å nödfallsvis

Rone 11/5

Fältpost 18512 den 16.maj 1945

E. Berg

Intendent.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"