Föregående sida

Josef Ginter

f. 20/11 1906. Hemort: Kornwestheim, Hermann Göringstrasse 39.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Soldat. Civilt yrke: Lock. Heizer.

Registernummer: VII H 129.

Truppförband: Feld-Eisenbahn.

Fältpostnummer: 20 907.

Identitetsnummer: 331 Feldeisenb.Betr.Abt.23.

Närmaste anförvant: Walburga Ginter.

Adress: Kornwestheim Hermann-Göring-str. 39.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller dess pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 3/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 25/1 1946 med "Beloostrow".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"