Föregående sida

Wilhelm Gutwald

f. 19/6 1911 i Komotau. Hemort: Holleischen, Kreis Mies (Orten heter på tjeckiska Holýšov).

Nationalitet: Tysk (Kan ha varit sudettysk. Tjeckoslovak).

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Timmerman, Zimmermann.

Registernummer: VII H 293.

Truppförband: Pionier-Maschinen-Zug.

Fältpostnummer: 27 187.

Identitetsnummer: 685 Pi.Ers.Btl. 4.

Närmaste anförvant: Martha Gutwald.

Adress: Holleischen Kreis Mies.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Katthammarsvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"