Föregående sida

Horst Göttermann

f. 28/10 1913 i Jena. Hemort: Jena / Thüringen, Kalaischerstrasse 62.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier. Civilt yrke:Finmekanikermästare.  Feinmechanikermeister.

Registernummer: VII H 438.

Truppförband: schwere Blankdraht-Kompanie (motorisiert) 145.

Fältpostnummer: 04 427.

Identitetsnummer: 1872  I./N.E.A.9.

Närmaste anförvant: Auguste Göttermann.

Adress: Jena / Thüringen, Kalaischerstrasse 62.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrow".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"