Föregående sida

Fritz Haupts

f. 1/6 1922. Hemort: Reydt / Rheinland, Hütterpfad 1.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Köpman. Kaufman.

Registernummer: VII H 506.

Truppförband: Stabs-Batterie Artillerie-Regiment 329.

Fältpostnummer: 22 311.

Identitetsnummer: 5552 le.Art.Ers.Abt.16.

Närmast anförvant: Fritz Haupts.

Adress: Riedel bei Gernerode / Harz, Wasserstrasse 4.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen- (omhändertagen) den 12/5 1045 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"