Föregående sida

Franz-Josef Hengstermann

f. 4/2 1916. Hemort: Rehde Kreis Borcken Markt 1.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberleutnant. Civilt yrke: Apotekare.

Registernummer: VII H 981.

Truppförband: 2. Artillerie-Regiment 52.

Identitetsnummer: 5. 2/Art reg 2.

Närmaste anförvant: Fader: Wilhem Hengstermann.

Adress: Rehde Kreis Borcken Markt 1.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen- (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 3/12 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Gotland.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Rymd 30/12 1945.

Hemsänd Spanad (?)

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 26/6 1945.

Lazarett Visby 21/8, 26/9 1945 

 

 

Förtroendemannen i interneringslägret vid krigssjukhuset (i Lärbro. ML) Oberleutnant Hegstermann nedlade sedan två kransar från kamraterna och höll ett tal till deras minne, (Hans Rikard Steier och Otto Friedrich Schuster) varpå den svenska hedersplutonen sköt salut med två salvor. (Gotlands Allehanda 31/5 1945)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"