Föregående sida

Erwin Jakob Henz

f. 22/3 1922 i Nalbach / Saar. Hemort: Nalbach / Saar, Hindenburgstrasse 30.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Grenadier. Civilt yrke: Maskinpraktikant. Praktikant / Maschinenbau.

Registernummer: VII H 546.

Truppförband: Feld-Sanitäts-Abteilung 13/3.Kp.

Fältpostnummer: 07 830 D.

Identitetsnummer: 206/ 5./Pz.Ers.Abt.100.

Närmaste anförvant: Vater: Jakob Henz.

Adress: Nalbach / Saar, Hindenburgstrasse 30

De avseglade den 23/4 1945 från Danzigbukten.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 28/4 1945 vid Närs fyr, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.     UK 2/2 1946.

Avsänd till I 18 29/9 1945.

Avsänd till Centralfäng. Kalmar 10/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 17. / 5. 1945.

Avtp 27/4 1946 med "Kastellholm" till Lübeck.

 

 

Ådömd 4 mån straffarb.

 

27/4 1945.

Militärpost i Närs fyr telefonledes kl. 23,40. 4 tyska soldater i roddbåt till Närs fyr ... fr. ...

28/4 läkarundersökning av dr. Stenqvist.

-"- omhändertagna av militär personal o. förd till Lärbro.

28/4 medd. t. L.I.S.  (?)

Ej andra åtgärd/ OV    (?)

 

Inskriven den 28/4 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 17/5 1945.

 

Anmäld den 26/9 1945 av chefen för int.-lägret i Havdhem överstelöjtn. Erik Sellin. Stölder av kikare m.m. från internerade tyskar inom interneringslägret i Havdhem. Krigsrättsmål. 1/10-45 av I.18:s krigsrätt ådömd 4½ månads straffarb.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"