Föregående sida

Johannes Beck

f. 28/3 1923. Hemort: Schleswig Pulverholz 12.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Unteroffizier. Civilt yrke: Tischler.

Registernummer: VII H 92.  (1438)

Truppförband: 1./Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 29333.

Identitetsnummer: 5801/1.Kp.Pi.Ers.Btl.20.

Närmaste anhörig: Eltern: Ferdinand Beck.

Adress: Schleswig Pulverholz 12.

1/4 Lazarett in Windau , Mit Lazarettstransport nach ..., Flensburg.

Truppförband: 1.Komp./Pi-Batl.671.

Avreste från Windau den 8/5 19452 0.30 uhr.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden i Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Backamo 11/8 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen/Havdhem ankomst 10/ 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"