Föregående sida

Hermann  Hoffmann

f. 31/7 1910. Hemort: Hamburg 30, Gärtnerstrasse 22.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Töpfermeister.

Registernummer. VII H 534.

Truppförband: Versorgungs-Staffel 290.

Fältpostnummer: 33 810.

Identitetsnummer: 546  2.Fsp.Ers.Kp.20.

Närmaste anförvant: Emmi Hoffmann.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 13/5 1945 vid Südgotland.

Adress: Schönbach 100 Grimma Land.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.   (sic)

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 13/5 1945.

Rymd 26/8 1945.

Hemsänd ej anträffad 26/7 1947.

 

Under veckoslutet har tre tyska militärer avvikit från interneringslägret i Havdhem. De rymda äro Unteroffizier Hugo König, Stabsgefreiter Herman Hoffman och Seekadett Ernst Schultz. Enär senare konstaterats att en fiskebåt med motor och drivmedel försvunnit från ett fiskeläge på södra Gotland är att förmoda att internerna söka ta sig över till Tyskland. Spaning såväl från luften som till sjöss har igångsatts.    

(Gotlands Allehanda 27/8 1945)

  

26/8 1945.

Landsfogden

per tel.

Att tre st. tyska soldater natten till 26/8-45 rymt från interneringslägret i Havdhem.

Landad å Öland, vidare till Kalmar län.

Ej anträffade. AD?

Efterlysta i P.U. 208 A-45.

Tid. flytt över Trelleborg, se nr 204/45.

Avlyst 15/10-47 /OC ...

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"