Föregående sida

Ferdinand Holzwart

f. 20/10 1911. Hemort: Hamburg 21, Hofweg 8 I bei Dr. Jäger.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Kraftfahrer.

Registernummer: VII H 54.

Truppförband: 2./ Füsilier-Bataillon 225.

Fältpostnummer: 38 773 C.

Identitetsnummer: 5. Inf.Rgt. 675    -31-.

Närmaste anförvant: Irmgard Holzwart.

Adress: (24) Hamburg 21, Hofweg 8 I bei Dr. Jäger.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"