Föregående sida

Georg Huber

f. 29/7 1914. Hemort: Kerschdorf Post Wasserburg am Inn.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Timmerman. Zimmermann.

Registernummer: VII H 528.

Truppförband: 2.Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 30 279.

Identitetsnummer: 5  2.Pi.671.

Närmaste anförvant: Kreszenz Huber.

Adress: Kerschdorf Post Wasserburg am Inn.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"