Föregående sida

Adolf Illichmann

f. 3/9 1901. Hemort: Hallein bei Salzburg, Kühnenburgstrasse 114.

 

Nationalitet: Tysk. Österrikare (Tysk. Österrike var sedan 1938 en del av Tyskland, Ostmark)

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Köpman. Kaufman.

Registernummer: VII H 244.

Truppförband: Wehrmacht Streifen-Abteilung Belzig/Mark (ZWA 513).

Fältpostnummer: 65 724 B.

Identitetsnummer: 5789 Geb.Kf.Ers.Abt.18.

Närmaste anförvant: Franziska Illichmann.

Adress: Hallein bei Salzburg, Kühnenburgstrasse 114

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen Havdhem ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"