Föregående sida

Johannes Indres

f. 25/5 1908. Hemort: Reval (Tallinn) / Estland.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberwachtmeister (el. Oberhauptman). Civilt yrke: Smed.

Gift med Annemarie.

Registernummer: VII L H 949. IR 926.

Truppförband: Wasserschutzpolizei Hamburg (Waffenschule).       

Identitetsnummer: 511.

Närmaste anförvant: Anne-Marie.

Adress: (Reval Tallinn) Neustadt-glane(?) Krans...11 Tyskland.

Avreste från Libau den 5/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 5/5 1945 vid Slite, Othems socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till IR 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 20/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 5/5 1945.

Avtp 25/1 1945 med Beloostrow.

Inskriven den 5/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus. Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

Utlämnad till Sovjetunionen.

I Gulag.

   

                                                                             V:D N:o 9/228

Annemarie Indres                                             Inkom till Landsfiskalen         

Eckernförde  (Deutschland)                            Slite distrikt d. 14/8 1945           

Saxförder(?) Weg 45. Eckernförde, d. 5.7.45             

(c/ Möller)

 

Mycke verärande Herr Borgmästare!

Jag har en mycke stort bön till er. Min man Johannes Indres från Estonia, har vari å tysk - militärtjänst poliesman (Wasserschutz-polizei) i Kurland - Libau. Han blir internerad den 5.5.45 och var tvungen fara till Slite - gotland med många andra kamerader från polies. Jag har den att erfara från sin kamrat som är nu i Kiel.

Många monater har jag inte kunna korespontera me min man för att jag flügdade från en stallen till den andra. Jag är i Eckernförde i en kort tid och derför ar jag mycke taksamt, när ni Herr Borgmästare war so wenlig och skriva honom om, at jag är i Eckernförde ock venta här på honom.

Om det är möglig, att min man inte är i Slite so skall jag bed att ni Herr Borgmästare skicka det brevet till et annat ord i gotland. Jag är mycke lycklig, när jag få en swar från er.

War så got och skicka den till Lübeck (Deutschland)

Schedisches Rotes Kreuz, Eschenburgstrasse(?) 7.

ja är mycke taksamt och hoppas att ni Herr Borgmästare mig hjelpa.

 

                                                    Högaktingsfull

                                                  Annemarie Indres

  

------------

 

Statens utlänningskommission får med anledning av Eder skrivelse den 14 augusti 1945 meddela, att estländske medborgaren Johannes Indres är militärinternerad. Han vistas å lägret i Lingen, Havdhem.

Stockholm den 24 augusti 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"