Föregående sida

Wazys Ingelevičius

f. 10/12 1918. Hemort: Kedainai / Litauen.

 

Nationalitet: Litau.

Grad: Unterfeldwebel. Civilt yrke: Automechaniker.

Registernummer: VII H 380. I R / 924.

Truppförband: Litauisches Bataillon 256.

Fältpostnummer: 35 959.

Identitetsnummer: 75/10.Lit.Schutzmannsch.Fr.Btl.

Närmaste anförvant: Julius Ingelevicius.

Adress: Kedainai / Litauen.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Katthammarsvik, Östergarns socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10- / 5. 1945

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

Han avled 1995.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"