Föregående sida

Michael Bogdanow

f. 28/12 1927. Hemort: Narva. Avliden

Han anlände kl. 06.00 den 10/5 1945 till Faludden i Öja socken med bogserbåten Gulbis eller dess pråm 832.

Yrke/titel: Kanonier  Civilt yrke: Studerande.

Registernummer: VII H 304.  R/932.

Truppförband: 2./gemischte Flak-Abteilung 127.

Fältpostnummer: L33264.

Identitetsnummer: 20, 2./gem.Flakabt.127 (v).

Närmaste anförvant: Michael Bogdanow.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Südost-Gotland.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Berdesksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"