Föregående sida

Georg Kollmer (el. Kolmer)

f. 23/4 1918. Hemort: Sulz bei Lahr, Winkelstrasse 4.

 

Nationalitet : Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Metallarbetare. Metallarbeiter.

Registernummer: VII H 359.

Truppförband 1.A. Panzer-Jäger-Abteilung 753.

Fältpostnummer: 22734.

Identitetsnummer: 4580/Krf.Ers.Abt.5.

Närmaste anförvant: Wilhelm Kollmer.

Adress: Sulz bei Lahr, Winkelstrasse 4.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 3712 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"