Föregående sida

Max Kopisch

f. 29/5 1918. Hemort: Zwickau / Sachsen Mühlsenerstrasse 25  Grosserpinning bei Landau / Isar bei Familie

 

f.  Eidenschink.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Schneider.

Registernummer: VII H 345.

Truppförband:  2. schwere Flak-Abteilung 218 (E).

Fältpostnummer: L54527.

Identitetsnummer: 186,  Fl.Horst Kdtr. Schweinfurt.

Närmaste anförvant: Maria Kopisch.

Adress: (10) Zwickau / Sachsen Mühlsenerstrasse 25  Ny adr. Grosserpinning bei Landau / Isar bei Fam. Eidenschink

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"