Föregående sida

Walter Kopke

f. 29/3 1919. Hemort: Breslau, Osswitzerstrasse 91.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Fährmeister.

Registernummer: VII H 431.

Truppförband: Panzer-Pionier-Bataillon 13.   14.Div.

Fältpostnummer: 56214 E.

Identitetsnummer: 140   Pi.Ers.Kp.420.

Närmaste anförvant: Martha Kopke.

Adress: Chemnitz, Hermann-Göringstrasse.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"