Föregående sida

Karl Korn

f. 7/11 1920. Hemort: Wölsickendorf / Eberswalde 2.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier. Civilt yrke: Arbetare. Arbeiter.

Registernummer: VII H 234.

Truppförband: 2./ schwere Flak-Abteilung 218 (E).

Fältpostnummer: L54 527.

Identitetsnummer. 459,  1./Flak Ers.Abt. 6.

Närmaste anförvant. Heinz Schäper.

Adress: (21) Recklinghausen O 6 Herbert Norkusstrasse 1.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"