Föregående sida

Heinrich Berliner

f. 19/1 1926. Hemort: Hamburg 21, Sentastrasse 43 bei Jürgensen.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Gefreiter. Civilt yrke: Kraftfahrer.

Registernummer: VII H 57.

Truppförband: 2./Füselier-Bataillon 225.

Fältpostnummer: 32 278 B.  (32 454 C)

Identitetsnummer: Stm.Kp.Gren.E.Btl.469. -3158-.

Närmaste anförvant: Elise Christensen.

Adress: Hamburg 21, Senatstrasse 43 bei Jürgensen.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"