Föregående sida

Karl Kuhr

f. 19/10 1916. Hemort: Zoppot, Fischerplatz 2. (Nu: Sopot i Polen).

 

Nationalitet: Tysk. (Zoppot var till 1939 en del av fristaden Danzig).

Grad: Stabs-Obergefrieter (el. Sanitätsobergefreiter). Civilt yrke: Fiskare. Fischer.

Registernummer: VII H 212.

Truppförband: Hafen-Wachkompanie Libau Süd.

Fältpostnummer: M40626 H.

Identitetsnummer: O.7311/41 KS.

Närmaste anförvant: Paul Kuhr.

Adress: Hamburg Blankenese Strandweg 93 bei Firma Hansdorf.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Avsänd till Rinkaby 18/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-(läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 25/1 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"