Föregående sida

Gustav Hermann Kussmaul

f. 8/7 1907. Hemort: Tübingen a. Neckar, Württemberg Burgsteige 18.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberwachtmeister.

Gift med Lisl.

Registernummer: VII L 948, VII H 948.

Truppförband: (Flak) Scheinwefer-Abteilung Stettin Ostland.

Identitetsnummer: 107.

Närmaste anförvant: Hustru: Lisl Kussmaul.

Adress: Tübingen a. Neckar, Württemberg Burgsteige 18.

Avreste från Libau den 4/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 5/5 1945 vid Slite, Othems socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 5/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 5/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus. Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"