Föregående sida

Heinz Bernhardt

f. 18/1 1920. Hemort: Halle / Saale, Passendorferweg 14.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Leutnant. Civilt yrke: Utlandskorrespondent.

Registernummer: 951 VII L VII H.

Truppförband: 4.Battr.Artillerie-Ersatz-Abtabteilung 255.

Identitetsnummer: 129.

Fältpostnummer: 36278 B.

Närmaste anförvant: Fader. Fritz Bernhardt.

Adress: (Halle / Saale, Passendorferweg 14)  Bremen, Mahledorff? 13.

Reste från Libau den 4/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 575 1945 vid Slite.

Avsänd till Rinkeby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 5 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

__

Inskriven den 5/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus. Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"