Föregående sida

Kurt-Erwin Lehmann

f. 10/9 1906. Hemort: Lützen Bezirk Leipzig, Adolf Hitler Strasse 12.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Eisenflechter.

Registernummer: VII H 428.

Truppförband: 13.Pi. Panzer-Divison 14.

Identitetsnummer: 476  2.Bau Ers.Battl.3.

Närmaste anförvant: Ilka Lehmann.

Adress: Lützen Bezirk Leipzig, Adolf Hitler Strasse 12.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Död (självmord) hängning 29/11 1945. Begravd 8/12 1945.

Gravplats och nr: Rinkaby kyrkogård gravplats nr 53.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"