Föregående sida

Walter Wischen Leuer

f. 10/2 1905. Hemort: Bremen, Klinkkuhlenstrasse 18.

  

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberfeldwebel. Civilt yrke: Maskinist, Maschinenbauer.

Gift med Ilse.

Registernummer: VII H 42.

Truppförband: Stabs-Batterie Artillerie-Regiment 225.

Fältpostnummer: 33634.

Identitetsnummer: 1./I.R.377             -44-.

Närmaste anförvant: Ilse Leuer.

Adress: Bremen, Klinkkuhlenstrasse 18.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Burgsvik, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Ådömd 3 mån fängelse / se dom 1087.

Stölder m.m. vid flyktförsök från int. läger i Havdhem 2/9 -45.

10/10 -45 av I 18:s krigsrätt till 3 mån. fängelse.

27/9 unders. av ON o. statspolis.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"