Föregående sida

Anton Linder

f. 23/7 1905. Hemort: Berlin, Oppelerstrasse 13.

 

(el. Linda).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Gastwirt.

Registernummer: VII H 372.

Truppförband: Infanterie-Ersatz-Bataillon 540.

Fältpostnummer: 44477 E.

Identitetsnummer: 196/25/Inf.Btl.450 Karlsruhe.

Närmaste anförvant: Johanna Naunapper.

Adress: Berlin SO 36, Eisenbahnstrasse 18.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 5/5 1945 vid Slite, Othems socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Via A3 Avsänd till Bersjh Hässleholm 3/12 1945.

Avsänd till Asjh ...stad 12/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen/Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"